Περιοδικό "ΕΚΗΒΟΛΟΣ" - Καλές Διδακτικές Πρακτικές (ΕΑΦΑ)

2020-11-28 20:26

 

Καλές Διδακτικές Πρακτικές στο Περιοδικό "ΕΚΗΒΟΛΟΣ"

Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ)

 

 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα
xleventakis@sch.gr