"Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία"

2020-11-27 17:52

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα
xleventakis@sch.gr