ΥΛΙΚΟ

2020-09-10 17:56
                             
 

         Υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

 

         Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

 

         Έντυπο για την ψυχοκινητική στήριξη και προσαρμογή των μαθητών στη νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

 
 

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα
xleventakis@sch.gr