"Αγαπώ τον αθλητισμό – Kids’ athletics"

2020-07-17 20:36

 

"Αγαπώ τον αθλητισμό – Kids’ athletics"

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα
xleventakis@sch.gr