Άσκηση & Υγεία

 

           Τσανασίδης Σαββας, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος.

            Λία Λάγκος και Τζασπάλ Ρίκυ Σινγκ.

 

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

                  Εμμανουηλίδου Κυριακή
 

 

           Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός, Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής.
 

 

            Μανιός Γιάννης, ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 
 
 
 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα
xleventakis@sch.gr