Παιχνίδια

  

      

       Λεβεντάκης, Χ., PhD

 

       Ιωάννης Μπάρμπας, Φωτεινή Βενετσάνου, Αντώνης Καμπάς

 

       Φιλιππιάδης Γρηγόρης

 

        Ξανθίδης Μάριος, PhD

 

        Καμπέρη Τζουριάδου Ελένη - Πανταζή Σταυρούλα

  

       9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

 

        Children's Folk Games Project

 

        Δρ. Άννα Ιωσηφίδου

 

         Greektoys, 2016, 2η έκδοση

 

Επαφή

Λεβεντάκης Χαράλαμπος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας,
Κτήριο π. 1ης ΕΠΑΣ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20,
26441, Πάτρα
xleventakis@sch.gr